વારતાના અંતમાં – દિનેશ કાનાણી

fall.jpg

એક માણસ હારવાનો વારતાના અંતમાં;
હું દિલાસો આપવાનો વારતાના અંતમાં.

સોળ આના સાવ સાચી વાત લઈ ને આવજો,
હું પુરાવો માગવાનો વારતાના અંતમાં.

પાનખરની કેટલી થઈ છે અસર એ શોધવા,
ડાળ લીલી કાપવાનો વારતાના અંતમાં.

હું તમારી જીતનો હિમાયતી છું એટલે,
સાથ કાયમ આપવાનો વારતાના અંતમાં.

કોણ મારા શ્વાસનો હકદાર છે એ જાણાવા,
રાત આખી જાગવાનો વારતાના અંતમાં.

જિંદગીભર આપતા આવ્યા છો જાકારો ભલે,
હું તમારો લાગવાનો વારતાના અંતમાં.

8 thoughts on “વારતાના અંતમાં – દિનેશ કાનાણી

 1. manvant

  હુઁ પુરાવો માગવાનો વારતાના અઁતમાઁ ! સરસ !

  Reply
 2. pragnaju

  સરસ ગઝલ
  આ શેરો વધુ ગમ્યા
  પાનખરની કેટલી થઈ છે અસર એ શોધવા,
  ડાળ લીલી કાપવાનો વારતાના અંતમાં
  જિંદગીભર આપતા આવ્યા છો જાકારો ભલે,
  હું તમારો લાગવાનો વારતાના અંતમાં.

  Reply
 3. Mukesh Parikh

  કોણ મારા શ્વાસનો હકદાર છે એ જાણાવા,
  રાત આખી જાગવાનો વારતાના અંતમાં.

  આખી જ ગઝલ બહુ સુંદર…પરંતુ આ શેર અિત સુંદર…િદલ હાલી ગયું..

  Reply
 4. Pingback: એક માણસ હારવાનો વારતાનાં અંતમાં, હું દિલાસો આપવાનો વારતાનાં અંતમાં. « My Collection of Gujarati Literature – Sahitya ane Samvedana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *