વારતાના અંતમાં – દિનેશ કાનાણી

fall.jpg

એક માણસ હારવાનો વારતાના અંતમાં;
હું દિલાસો આપવાનો વારતાના અંતમાં.

સોળ આના સાવ સાચી વાત લઈ ને આવજો,
હું પુરાવો માગવાનો વારતાના અંતમાં.

પાનખરની કેટલી થઈ છે અસર એ શોધવા,
ડાળ લીલી કાપવાનો વારતાના અંતમાં.

હું તમારી જીતનો હિમાયતી છું એટલે,
સાથ કાયમ આપવાનો વારતાના અંતમાં.

કોણ મારા શ્વાસનો હકદાર છે એ જાણાવા,
રાત આખી જાગવાનો વારતાના અંતમાં.

જિંદગીભર આપતા આવ્યા છો જાકારો ભલે,
હું તમારો લાગવાનો વારતાના અંતમાં.

8 replies on “વારતાના અંતમાં – દિનેશ કાનાણી”

 1. manvant says:

  હુઁ પુરાવો માગવાનો વારતાના અઁતમાઁ ! સરસ !

 2. pragnaju says:

  સરસ ગઝલ
  આ શેરો વધુ ગમ્યા
  પાનખરની કેટલી થઈ છે અસર એ શોધવા,
  ડાળ લીલી કાપવાનો વારતાના અંતમાં
  જિંદગીભર આપતા આવ્યા છો જાકારો ભલે,
  હું તમારો લાગવાનો વારતાના અંતમાં.

 3. Waah Dinesh Waah……Nice Gazal……

 4. Mukesh Parikh says:

  કોણ મારા શ્વાસનો હકદાર છે એ જાણાવા,
  રાત આખી જાગવાનો વારતાના અંતમાં.

  આખી જ ગઝલ બહુ સુંદર…પરંતુ આ શેર અિત સુંદર…િદલ હાલી ગયું..

 5. snehal says:

  બહુ સરસ , દિલ જિતી ગયા દોસ્ત

 6. Jatin says:

  સરસ અંતમાં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *