– એમાં મારો શું વાંક? – સુરેશ દલાલ

pearls-and-shells.jpg

મેં તો આપ્યું’તું તને મોતી
ને તને શંખલા ને છીપલાં વ્હાલા લાગે
– એમાં મારો શું વાંક?

મેં તો માણસની પ્રગટાવી જ્યોતિ
ને તને ઢીંગલી ને ઢીંગલા વ્હાલા લાગે
– એમાં મારો શું વાંક?

મેં તો આંબો આપ્યો ને તને બાવળ ગમે
મેં તો શાંતિ આપી, તને ઉતાવળ ગમે
મેં તો આકાશ આપ્યું ને તને વાદળ ગમે
મેં તો સત્ય આપ્યું,
ને તને સપનાંઓ વાંઝિયા ને ઠાલાં ગમે
– એમાં મારો શું વાંક?

મેં તો રસ્તો આપ્યો તને ચરણો આપ્યાં
પણ ચરણોને બેડી તેં બાંધી દીધી,
મેં તો હોંશે હોંશે એક ઉછેર્યો’તો બાગ
પણ બાગમાં તેં રણ ને આંધી કીધી
મેં તો એક એક દરવાજા ખોલ્યા
પણ દરવાજે દરવાજે તને તાળાં ગમે
– એમાં મારો શું વાંક?

7 thoughts on “– એમાં મારો શું વાંક? – સુરેશ દલાલ

 1. pragnaju

  સુંદર ગીત
  કેવી સરળ અને સાચી વાત્
  મેં તો સત્ય આપ્યું,
  ને તને સપનાંઓ વાંઝિયા ને ઠાલાં ગમે
  – એમાં મારો શું વાંક?
  યાદ આવ્યું
  હવે,
  સપનાંને લાગે છે આછેરો થાક
  મારાં સપનાંઓ કેમ નહીં જંપો જરાક ?

  Reply
 2. Jagshi Gada - Shah

  શ્રી સુરેશભાઈ દલાલ
  ની આ રચના અત્યન્ત ગમી
  બહુજ સારી રીતે સમજ આપી

  જગશી શાહ
  વિલે પર્લા – મુમ્બઈ

  Reply
 3. Varsha Paras Gada - Shah

  સુંદર ગીત
  કેવી સરળ અને સાચી વાત્
  મેં તો સત્ય આપ્યું,
  ને તને સપનાંઓ વાંઝિયા ને ઠાલાં ગમે
  – એમાં મારો શું વાંક?
  યાદ આવ્યું હવે,
  સપનાંને લાગે છે આછેરો થાક
  મારાં સપનાંઓ કેમ નહીં જંપો જરાક ?

  – Varsha Paras Shah
  Vile parla – Mumbai

  Reply
 4. premjibhai

  મેં તો માણસની પ્રગટાવી જ્યોતિ
  ને તને ઢીંગલી ને ઢીંગલા વ્હાલા લાગે
  – એમાં મારો શું વાંક?
  બહુ સરસ વાત છે,
  તને સપનાંઓ વાંઝિયા ને ઠાલાં ગમે
  – એમાં મારો શું વાંક?
  આફરીન બોસ.

  Reply
 5. Maniben Rayashi Gada - Samkhiyari -Kutch

  *
  .
  * સુંદર ગીત
  . કેવી સરળ અને સાચી વાત્
  . મેં તો સત્ય આપ્યું,
  . ને તને સપનાંઓ વાંઝિયા ને ઠાલાં ગમે
  – એમાં મારો શું વાંક?
  . યાદ આવ્યું હવે,
  . સપનાંને લાગે છે આછેરો થાક
  . મારાં સપનાંઓ કેમ નહીં જંપો જરાક ?
  .
  * લિ. મણીબેન રાયશી ગડા – શાહ
  * ગામ:સામખિયાલી – ક છ – વાગડ
  * હાલે: વિલેપાર્લે – મુંબઈ

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *