કોઇ નક્કર જાણકારી… – ડૉ. મહેશ રાવલ

vslaank.jpg

ખુદ મને પણ, ભાળ મારી ક્યાં મળી છે ?
દરઅસલ, શંકા ય સારી ક્યાં મળી છે ?

છે વળાંકો ઓળખીતાં એ ખરું ! પણ
કોઇ નક્કર જાણકારી ક્યાં મળી છે ?

કેટલી ડમરી ચડી, ને ઊતરી ગઇ
ધૂળ પણ, અહીં એકધારી ક્યાં મળી છે ?

લોથ ઢળતી હોય છે, ઇચ્છા નગરમાં
કોઇ પાસેથી કટારી ક્યાં મળી છે ?

અબઘડી નીકળી પડું, સઘળું ત્યજીને
પણ, હજુ સંજ્ઞા તમારી ક્યાં મળી છે ?

4 replies on “કોઇ નક્કર જાણકારી… – ડૉ. મહેશ રાવલ”

 1. pragnaju says:

  મઝાની ગઝલ
  આ શેર વધુ ગમ્યો
  અબઘડી નીકળી પડું, સઘળું ત્યજીને
  પણ, હજુ સંજ્ઞા તમારી ક્યાં મળી છે ?
  યાદ આવી ઊર્મીની પંક્તીઓ
  લાગ્યું મને-
  અલીડોસાને
  જરૂર આજે
  મરિયમ મળી ગઈ!
  અમારી તમારી નજર ક્યાં મળી છે?
  તમારી નજર તો અમારી મતા છે!

 2. uma says:

  jayshree
  chaitree navratree ma traditional and arvachin
  nava juna garba sambhravi do.. pranav mehta na
  maliya t jani ne aanand thayo.
  uma.

 3. manvant says:

  પણ હજુ સઁગ્ન્યા તમારેી ક્યાઁ મળી છે ?

 4. અબઘડી નીકળી પડું, સઘળું ત્યજીને
  પણ, હજુ સંજ્ઞા તમારી ક્યાં મળી છે ?

  -સુંદર શેર… વાહ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *