જાય છે – રમેશ પારેખ

પક્ષી માફક હું ટહૂક્યો તો ..... Happy Family, Sequoia National Park (May 2012)

જે તરફ આપણી આસ્થા જાય છે,
આ ચરણ એથી કાં ઉલટાં જાય છે ?

પક્ષી માફક હું ટહૂક્યો તો કેવું થયું !
એકમાં વૃક્ષ સો ખૂલતાં જાય છે !

જેમ મધ્યાહ્ન પેઠે તપે છે તરસ.
એમ પાણી યે ટૂંકાં થતાં જાય છે.

ડાળ રહેશે તો ફૂલો નવાં બેસશે :
એમ કહીને સ્વપ્ન તૂટતાં જાય છે.

તારી કાયા જ મારી ઊગમણી દિશા,
મારાં નેત્રો ય સૂરજ થતાં જાય છે.

તેં જ પૂર્યો હતો ટીપડામાં તને,
માર્ગને તો જ્યાં જાવું’તું ત્યાં જાય છે.

– રમેશ પારેખ

7 thoughts on “જાય છે – રમેશ પારેખ

 1. k

  જે તરફ આપણી આસ્થા જાય છે,
  આ ચરણ એથી કાં ઉલટાં જાય છે ?

  વાહ…ર.પા….વાહ

  Reply
 2. nirlep - qatar

  પક્ષી માફક હું ટહૂક્યો તો કેવું થયું !
  એકમાં વૃક્ષ સો ખૂલતાં જાય છે !….આફરીન

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *