છૂટી શકું તો બસ – વિવેક મનહર ટેલર

Sea-eagle
(તીખી નજર…            ….બ્રાહ્મણી કાઈટ, દેવબાગ, કર્ણાટક, નવે- ૨૦૦૮ – Picture by Dr. Vivek Tailor)

એક તારી ગડમથલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !
અડધી લખી ગઝલમાંથી છૂટી શકું તો બસ…

હું ‘હું છું’ના અમલમાંથી છૂટી શકું તો બસ,
જગની ભૂંડી નકલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

મારા સમયના વક્ષમાં હરપલ જે ખૂંચે છે,
એક જ એ આળી પલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

તારા વિશેનો માર્ગ તો સીધો છે, જાણું છું;
થોડો અગલબગલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !

આ આયનાના ગામમાં બચવું છે સહેલું ક્યાં ?
એક મારા હમશકલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

ગઈકાલ આજનું ગળું ટૂંપ્યા કરે સતત,
ક્ષણભર આ દડમજલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

-વિવેક મનહર ટેલર
(૦૮-૦૯-૨૦૦૮)

છંદ-વિધાન: ગાગાલ ગાલગાલ લગાગાલ ગાલગા

7 replies on “છૂટી શકું તો બસ – વિવેક મનહર ટેલર”

  1. manubhai1981 says:

    ભગવાન બધાને બચાવે તો બસ !
    આભાર વિવેકભાઇનો !

  2. pinkesh trivedi says:

    IM BIG FEN TAHUKA

  3. vimala says:

    હું ‘હું છું’ના અમલમાંથી છૂટી શકું તો બસ,
    જગની ભૂંડી નકલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.
    તારા વિશેનો માર્ગ તો સીધો છે, જાણું છું;
    થોડો અગલબગલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !

    તીખી નજર….આંખને મીઠી લાગી.
    વિવેક ભાઈની ગઝલ અને એમની ફોટોગ્રાફીને એ પણ ટહુકોમાં….પછી મજા કેમ્ ના પડે?

  4. rakesh says:

    doctor sir ni gazal nu keavu su tana mata sabad khuti jay

  5. ગઈકાલ આજનું ગળું ટૂંપ્યા કરે સતત,
    ક્ષણભર આ દડમજલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.

    વિવેકભાઈ આ ગઝલમાં અહી ઘણું સાચું કહી ગયા ને એમની સ-રસ ફોટોગ્રાફી સાથે સાથે જ હોય..ખુબ ગમી આ ગઝલ.

  6. સહુ મિત્રોનો આભાર…

  7. Malay Shah says:

    ખુબ ખુબ ખુબ સરસ રચના!!!

    હું ‘હું છું’ના અમલમાંથી છૂટી શકું તો બસ,
    જગની ભૂંડી નકલમાંથી છૂટી શકું તો બસ.
    તારા વિશેનો માર્ગ તો સીધો છે, જાણું છું;
    થોડો અગલબગલમાંથી છૂટી શકું તો બસ !

    Awesome!!!! Fantastic words!!! Say a lot many things!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *