રાઈ જેટલી ઘટના ઉપર – વિનોદ ગાંધી

રાઈ જેટલી ઘટના ઉપર પર્વતનો પડછાયો,
પળની ઉપર એકસામટો ઝંઝાવાત ફૂંકાયો.

ફૂલ ઉપર ઊગેલું ઝાકળ
સૂર્યદ્વેષથી બળતું,
રણને મૃગજળ, મૃગજળને રણ
કોણ કોણને છળતું ?

ઝરીક જેટલા જીવતર ઉપર મૃત્યુનો ઓછાયો.
પળની ઉપર એકસામટો ઝંઝાવાત ફૂંકાયો.

ફૂલ ચૂટ્યું તો અત્તર નીકળ્યું,
તેમાંથી ખુશ્બૂ,
રણ ખોયું તો સરવર નીકળ્યું
સરવરમાંથી શું ?

ઝરણાં ઉપર હકદાવો લઈ દરિયો પણ વંકાયો,
રાઈ જેટલી ઘટના ઉપર પર્વતનો પડછાયો.

– વિનોદ ગાંધી

8 replies on “રાઈ જેટલી ઘટના ઉપર – વિનોદ ગાંધી”

 1. chauhan Amit says:

  Nice Song.Thank you.

 2. સરસ રચના.અભિનન્દન્

 3. અલકેશ says:

  વાહ…
  પળની ઉપર એકસામટો ઝંઝાવાત ફૂંકાયો…

 4. Kalpana says:

  સુન્દર શબ્દો, સુન્દર લય. ખરે રાઈનો પર્વત થાય એ વિષ્મય જ છે.

  આભાર.

 5. vimala says:

  રાઈ જેટલી ઘટના ઉપર પર્વતનો પડછાયો,
  ઝરીક જેટલા જીવતર ઉપર મૃત્યુનો ઓછાયો.
  આ અને આખું ગીત નાનું પણ મન પર છવાઈ ગયુ,સુંદર…..

 6. manubhai1981 says:

  રાઇનો પર્વત કરે …પર્વત બાગે જ માઁહીઁ.
  અટપટી બાબતો પ્રશ્નમાઁ ગુઁથાયેલી છે.
  રાઇને જાલકા એ તો બાજી કેરાઁ સોગઠાઁ;
  છેતરે કોણ કોને જ્યાઁ રમે ખેલાડી એકઠાઁ ?
  આભાર !

 7. prafulla joshi says:

  અદ્વ્ત ક્લ્પ્ન

 8. ઝરીક જેટલા જીવતર ઉપર મૃત્યુનો ઓછાયો.
  પળની ઉપર એકસામટો ઝંઝાવાત ફૂંકાયો…

  હાથમાં કારોબાર રાખ્યો તે…ને મુને બારોબાર રાખ્યો…!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *