સીમ ભરીને ટહુકે રે અવસાદ સાંભળું – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

વરસે નવલખ ધારે રે વરસાદ સાંભળું,
ધસમસતી ઘુમ્મરીઓ ખાતી યાદ સાંભળું.

અન્દર બાહર સરખો રે ઉન્માદ સાંભળું,
જળરૂપે હા એ જ પરિચિત સાદ સાંભળું.

અમે રહી ગયા કોરા રે ફરિયાદ સાંભળું,
સપનાંનો જન્મો જૂનો અપવાદ સાંભળું.

એકલતાના આંગણનો સંવાદ સાંભળું,
થતો કડકાબન્ધ એ અનુવાદ સાંભળું.

સીમ ભરીને ટહુકે રે અવસાદ સાંભળું,
હતો તું થકી કદીક એ આહલાદ સાંભળું.

-રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

6 replies on “સીમ ભરીને ટહુકે રે અવસાદ સાંભળું – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’”

 1. Maheshchandra Naik says:

  વતનનો વરસાદી મોહોલ સાંભરી આવ્યો, સરસ રચના…………….

 2. mayur says:

  Vah kya baat hai
  ekltana aangan no sanvad sambhlu…..
  Thato kadkabandh a avaj sambhlu….

 3. Arpana says:

  અન્દર બાહર સરખો એ ઉન્માદ સાંભળુ
  જળ રુપે હા એજ પરિચીત સાદ સાંભળું

  રાજેશ ભાઈએ જે કઈં સાંભળ્યુ છે એની સરવાણી
  શ્રોતાઓ સુધી પણ સુચારુ રુપે વહાવી શકે છે.

 4. ASHOK PANDYA says:

  કવિતાની સરળતા, સહજતા,સચ્ચાઈ અને મિજાજ માટે કહેવું પડૅ રાજેશ મતલબ રાજેશ..ભીના ભીના કરિ દીધા..

 5. rachana says:

  એકલતાના આંગણનો સંવાદ સાંભળું,
  થતો કડકાબન્ધ એ અનુવાદ સાંભળું.ખુબ સુન્દર રચના

 6. પડ્યો વરસાદ ઘરમાં સાંભળું..જળરૂપે હા એ જ પરિચિત સાદ સાંભળું…ખુબ સુન્દર રચના !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *