ન સાંભળે – ભગવતીકુમાર શર્મા

પથ્થરના બનેલા છે આ રસ્તા, ન સાંભળે
લોહીલુહાણ ચરણોની પીડા ન સાંભળે

એને કહેવું શું કે જે અષાઢ – શ્રાવણમાં
કેસેટ સાંભળે ને ટહુકા ન સાંભળે

મળવા ધસેલી એક સરિતાના કાનમાં
દરિયો જે કરે વાત તે મોજાં ન સાંભળે !

વીણા વગાડવી છે પરંતુ સચેત છું
થોડાંક સાંભળે ને ટોળાં ન સાંભળે

ઘડિયાળ છે જીવંત, સમય તાલબધ્ધ છે
ભીંતોનો દોષ છે જે ટકોરા ન સાંભળે

એ છે અધીરતા કે ઉપેક્ષા ખબર નથી
આખી ગઝલ સુણે અને મક્તા ન સાંભળે.

 

5 replies on “ન સાંભળે – ભગવતીકુમાર શર્મા”

 1. એને કહેવું શું કે જે અષાઢ – શ્રાવણમાં
  કેસેટ સાંભળે ને ટહુકા ન સાંભળે

  ઘડિયાળ છે જીવંત, સમય તાલબધ્ધ છે
  ભીંતોનો દોષ છે જે ટકોરા ન સાંભળે

  – મજાના શેર…. સચોટ અને બળુકી વાત…

 2. gora shah says:

  I liked the way our culture is preserved..
  thanks a lot

 3. pragnaju says:

  સરસ ગઝલનાં આ મજાનાં શેર…
  એ છે અધીરતા કે ઉપેક્ષા ખબર નથી
  આખી ગઝલ સુણે અને મક્તા ન સાંભળે.
  વીણા વગાડવી છે પરંતુ સચેત છું
  થોડાંક સાંભળે ને ટોળાં ન સાંભળે
  કોઈક વાર આપણે કાંઇ જ કરવાને માટે અસમર્થ લાગતી વાત પણ સાંભળવી એ મોટો ગુણ છે.
  ત્ેમણે જ ક્કહ્યું છે તેમ=
  આમ જો કહેવા હું બેસું તો યુગો વીતી જશે;
  આમ જો તું સાંભળે તો એક ક્ષણની વાત છે.

 4. priti says:

  હ્રરિ મારે રુદિયે રેજો રે

 5. dipti says:

  એને કહેવું શું કે જે અષાઢ – શ્રાવણમાં
  કેસેટ સાંભળે ને ટહુકા ન સાંભળે

  સરસ મજાનો શેર..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *