ચાતક પીએ એંઠું પાણી – સરોદ ( મનુભાઇ ત્રિવેદી )

અવગતની એંધાણી,
એ સંતો, અવગતની એંધાણી,
ચાતક પીએ એંઠું પાણી.

રાજના રાજ એવા મેઘરાજાને ઘર
એની પરબ મંડાણી;
સોનેરી દોરથી ને હેમલા હેલથી
રૂપેરી ધાર રેલાણી:
હે સંતો, તો ય તરસ ન છિપાણી
કે ચાતક પીએ એંઠું પાણી.

માનસર છોડીને આવ્યો હું હંસલો
માછલીએ મન આણી !
ચતુર ચકોરની ચૂકીને ચાંદની
આગિયે આંખ ખેંચાણી !
હે સંતો, આતમજ્યોતિ ઓલવાણી
કે ચાતક પીએ એંઠું પાણી.

કળિયુગ કેરો વ્યાપ્યો મહિમા,
સંતની નિષ્ફળ વાણી;
દાસીય નો’તી મનમોલમાં એ થઇ
માયા આજ મહારાણી !
હે સંતો, આવે પ્રલય લો જાણી,
કે ચાતક પીએ એંઠું પાણી.

– સરોદ ( મનુભાઇ ત્રિવેદી )

2 replies on “ચાતક પીએ એંઠું પાણી – સરોદ ( મનુભાઇ ત્રિવેદી )”

 1. માનસર છોડીને આવ્યો હું હંસલો
  માછલીએ મન આણી !
  ચતુર ચકોરની ચૂકીને ચાંદની
  આગિયે આંખ ખેંચાણી !
  હે સંતો, આતમજ્યોતિ ઓલવાણી
  કે ચાતક પીએ એંઠું પાણી…
  ખુબ સુંદર રચના..!!

 2. Malay Shah says:

  જબ્બરજસ્ત….!!!! કહેવુ પડે!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *