અભિનંદન to લયસ્તરો… !!

ઇંટરનેટ પર ગુજરાતી કવિતાનો સૌથી મોટો ખજાનો – લયસ્તરો..!! એક એવો દરિયો જેમા જેટલીવાર ડુબકી મારો એટલીવાર મોતી હાથમાં આવે…  

આજે લયસ્તરો પર 1000મી કવિતા મુકી છે વિવેકભાઇએ…  તો આપણે પણ માણીએ એ જ ગીત અને સાથે વિવેકભાઇના શબ્દોમાં એનો આસ્વાદ – (સંગીતના બોનસ સાથે !! ) – નયણાં – વેણીભાઈ પુરોહિત

 

3 thoughts on “અભિનંદન to લયસ્તરો… !!

  1. હું

    ખરેખર! અહી થઈ રહેલુ કાર્ય ખુબ જ પ્રશંસા ને લાયક છે. હું આજે પ્રથમ વખત ગુજરાતી માં લખવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. જેથી ભાષા ની અશુધ્ધિ બદલ દરગુજર કરશો. હું બન્ને ભગિની સાઈટ્સ નો ચાહક છું.

    Reply
  2. Amit

    ઓહ્મ નમ્હ હનુમન્તે ભય ભન્જનાયૂ સુખ કુરુ ફ્ટ્ટ સ્વાહા !

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>