સજનવા – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’

walk-alone-3.jpg

કેટલી ને ક્યાં લગી કરવી હજુ અટકળ સજનવા.
કાં હવે આવો કાં તેડાવો લખી કાગળ સજનવા.

આંખની સામે જ સઘળે ચીતર્યા હરપળ સજનવા.
કેટલા ભરચક ભરેલા હોય છે હર સ્થળ સજનવા.

‘આવજો’ કીધા પછી વળતી નથી જે કળ સજનવા,
એ જ બસ ખુટવાડતી ચાલી હવે અંજળ સજનવા.

આંખ જ્યાં મીંચાય ત્યાં ઝબકીને પાછું જાગવાનું.
એમ કૈં ખખડ્યાં કરે છે દ્વાર ને સાંકળ સજનવા.

આ અહીંની જેમ ત્યાં પણ કૈંક તો થાતું હશે ને?
પૂર છે ઊમટ્યાં રગેરગમાં હવે ખળખળ સજનવા.

એ જ આશાએ હવે આ સાવ સૂનો પંથ કાપું,
રાહ જોતા ક્યાંક બસ ઊભા હશો આગળ સજનવા.

4 replies on “સજનવા – રાજેશ વ્યાસ ‘મિસ્કીન’”

 1. આંખ જ્યાં મીંચાય ત્યાં ઝબકીને પાછું જાગવાનું.
  એમ કૈં ખખડ્યાં કરે છે દ્વાર ને સાંકળ સજનવા.

  -સુંદર શેર…

 2. utsav says:

  એ જ આશાએ હવે આ સાવ સૂનો પંથ કાપું,
  રાહ જોતા ક્યાંક બસ ઊભા હશો આગળ સજનવા.

  આનંદ આનંદ

 3. utsav says:

  સરસ ગઝલ ……………………..

  આનંદઆનંદ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. Bhadresh Joshi says:

  આ અહીંની જેમ ત્યાં પણ કૈંક તો થાતું હશે ને?
  પૂર છે ઊમટ્યાં રગેરગમાં હવે ખળખળ સજનવા.

  No Words to Appreciate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *