માત્ર એક જ ક્ષણ – ફિલિપ સી. માઇકેલ (અનુ. જગદીશ જોષી)

ઉત્સાહનો એક શબ્દ કહેતાં
માત્ર એક જ ક્ષણ લાગે છે;

ઝરતા આંસુને લૂછવા માટે
માત્ર એક જ ક્ષણ લાગે છે;

મદદ માટે હાથ લંબાવતા
માત્ર એક જ ક્ષણ લાગે છે;

સમજવાનો પ્રયત્ન કરવા
માત્ર એક જ ક્ષણ લાગે છે;

મિત્ર મેળવતાં ને તેને જાળવતા
માત્ર એક જ ક્ષણ લાગે છે;

કોઇ ભાંગેલા હૈયાને સાંધતા
માત્ર એક જ ક્ષણ લાગે છે;

કોઇનો દિવસ ઉજાળતાં
માત્ર એક જ ક્ષણ લાગે છે;

તો પછી, આ જ ક્ષણને જડી દ્યો
… તે સરકી જાય તે પહેલાં.

– ફિલિપ સી. માઇકેલ (અનુ. જગદીશ જોષી)

11 replies on “માત્ર એક જ ક્ષણ – ફિલિપ સી. માઇકેલ (અનુ. જગદીશ જોષી)”

 1. jagdip says:

  !!!!…???

 2. riddhi.bharat says:

  સરસ

 3. chandrakant Lodhavia says:

  1 comment to માત્ર એક જ ક્ષણ – ફિલિપ સી. માઇકેલ (અનુ. જગદીશ જોષી)એક જ બોધવચન પણ ઘણાં સંદર્ભો. વિતેલી ક્ષણ પાછી કદી આવતી નથી કહેવું છે, ઉદાહરણો ઘણાં છે. ગમ્યું.
  ચન્દ્રકાન્ત લોઢવિયા.

 4. આવી જ ક્ષણોથી ભરેલી જીન્દગી પણ ચાલી જાય તે પેહલા આ ક્ષણમાં તો જીવી લઈએ…!!!પછી તો ખાલીપો જ છે..!!!

 5. manubhai1981 says:

  ગેીત ગમ્યુઁ આભાર !

 6. Arpan Patel says:

  it’s very nice. સુંદર રચના… માત્ર એક જ ક્ષણ………..

 7. Rohit Thaker says:

  ક્ષણ નો પણ વિચાર કરયા પહેલા ક્ષણ ને જકડેી લ્યો.

 8. vimala says:

  માત્ર એક જ ક્ષણ…. જો પકડેી લૈએ તો ઘનુ કરિ શકિએ, પન ચુકેી ગયા તો….

 9. જિદગિ પામતા એક જ ક્ષ્ણ લાગે પણ કાઢ્તાઆખો ભવ લાગે છે…….તેનુ શુ?????

 10. Jyotindra Parikh says:

  ઘ્નોજ અગ્ત્ય્નો સન્દેશ્.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *