આશિત – હેમા – આલાપ દેસાઇ in USA & Canada (Aug-Sep 2011)

અમેરિકા – કેનેડા ના ગુજરાતીઓ માટે ગુજરાતી સંગિત-સાહિત્યને આશિત-હેમા-આલાપ દેસાઇના સાનિધ્યમાં માણવાનો એક વધુ અવસર.. ! એમના હૈયામાં એમણે પાળેલા મોરના ટહુકાઓ સાંભળવાનો આ મોકો ચૂકશો નહીં. 🙂

આ રહી એમના હમણા સુધી નક્કી થયેલા કાર્યક્રમોની જાણકારી. વધુ માહિતી માટે જે તે શહેર સાથે આપેલા ફોન નંબર પર સંપર્ક કરી શકશો.

6th august in Toronto, at the Rose theatre. Contact – Jay Bhavsar – (647).308.0157

12th august in Boston Area, MA. Through Pallavi Nikhil Gandhi..-(978).264.0039 / (978)621-5588

18th august in rancho cucamonga, CA – Hiren Majmudar – (909).268.8467

19th august in LA – vijay Bhatt- vijaybhatt01@gmail.com

27th august in San Francisco – saumil shah -(510).676.1842.

2nd sept in Phoenix. -pranav mehta – (480).961.1260

5th sept – philadelphia – mukesh Dave….(267).342.4524..

9 replies on “આશિત – હેમા – આલાપ દેસાઇ in USA & Canada (Aug-Sep 2011)”

 1. Vijay Bhatt ( Los Angeles) says:

  Jayshree ben, my email address is typed wrong here.
  It should be vijaybhatt01@gmail.com. Pl correct it.
  Also, the progs in LA are on 19th and 20th.
  Thanks. -Vijay

 2. Shirish & Mina Mehta,Ahmedabad says:

  તમારિ યાત્રા સફલ રહો.

 3. Pushpendraray Mehta says:

  વિદેશ યાત્રા સન્ગિત્ મય બને એજ શુભ કામના….
  જય હાટ્કેશ્……………….

 4. Anar says:

  Can you please let me know if they are going to have their program at Washington D.C or Maryland? Thanks.

 5. prashant says:

  WHAT!!! No concert in DC area?

 6. Rajendra Sanghvi says:

  Excellent voice and very good melody.

 7. Ashok Bhatt says:

  Divine Music that touches both the head and the heart.

 8. Meena Patel, Tempe, Az. says:

  It was great evening, Great selections and really enjoyed and please come back soon.

 9. Krupal Mehta says:

  Please mail me when next schedule for toronto, let me know my no is 6475889116 & 6472024814 email id is krupal_mehta@ymail.com

  Thank You,
  Krupal & Avni Mehta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *