એમ આવે છે યાદ કોઇ અરે ! – નયન દેસાઈ

પહેલાં પવન્ન પછી ધીંગો વરસાદ
પછી ડાળખીથી પાંદડું ખરે
એમ આવે છે યાદ કોઇ અરે !

થોડું એકાંત પછી મુઠ્ઠીભર સાંજ
પછી પગરવનું ધણ પાછુ ફરે
એમ આવે છે યાદ કોઇ અરે !  પહેલાં…

બારી ઉઘાડ એવી ઘટના બને
કે આંખ પાણીની જેમ જાય દદડી,
બારણે ટકોરાઓ એવા પડે કે
પછી વાણીની જેમ જાય દદડી,

આગળી ફટાક દઇ ખૂલે ઝૂલે ને
પછી થોડી વાર તરફડાટ કરે
એમ આવે છે યાદ કોઇ અરે…  પહેલાં…

પંખીના ટોળામાં આછો બોલાશ બની
ટહુકાઓ જેમ જાય ભળી,
અંધારુ પગ નીચે દોડીને આવે
ને અજવાળું જાય એમાં ઓગળી

આકાશે વાદળીઓ તૂટે – બને
ને પછી સોનેરી રાજહંસ તરે
એમ આવે છે યાદ કોઇ અરે…  પહેલાં…

4 replies on “એમ આવે છે યાદ કોઇ અરે ! – નયન દેસાઈ”

 1. મજાનું ગીત… નયનભાઈ લયના માણસ છે…

 2. Mehmood says:

  beqarari ajab, kidher jaein
  hai teri yaad ab jidher jaein
  khwaab Ahsan tumhari aankho mein
  youn na ho toot ker bikher jaein

 3. dipti says:

  મજાની વાત…

  એમ આવે છે યાદ કોઇ અરે !

 4. VIMAL SHAH says:

  BAHU SARAS, SIMPLY TOUCHING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *