બાગમાં ટહુકો છળે – મેઘબિંદુ

સ્વર : હેમા દેસાઈ

સંગીત : આશિત દેસાઇ

This text will be replaced

બાગમાં ટહુકો છળે તો શું કરું?
લાગણી ભડકે બળે તો શું કરું?

આપણા સંબંધની આ રિક્તતા,
જો બધે જોવા મળે તો શું કરું?

સાવ અણજાણ્યા અધૂરાં લોકમાં,
વાત તારી નીકળે તો શું કરું?

પ્યાસ લઈને આંખમાં પાછો ફરું,
આંખમાં મૃગજળ મળે તો શું કરું?

– મેઘબિંદુ

7 thoughts on “બાગમાં ટહુકો છળે – મેઘબિંદુ

 1. Rekha M shukla

  પરોઢનુ બપોરીયુ સળગ્યુ’તુ સવારનુ, ક્યારનુ અન્ધાર્યુ વાદળુ શુ ગાજ્યુ..?
  ડુન્ગર પછવાડે મેઘ ધનુશ્ય છવાયુ, મદારીના ખેલમા મન ના મારુ પરોવાયુ

  કળા કરે મોર જોઇ ઘટા ને ઘનઘોર, ઢેલનુ હૈયુ પ જરાક વા હરખાયુ
  મોર પીન્છે બસ મન મારુ મોહ્યુ, સ્વપ્નુ મિલનનુ એક આન્ખમા સમાયુ…
  રેખા શુક્લ ( શિકાગો-ગગને પુનમ નો ચાન્દ માથી)

  Reply
 2. pragnaju

  સાવ અણજાણ્યા અધૂરાં લોકમાં,
  વાત તારી નીકળે તો શું કરું?

  પ્યાસ લઈને આંખમાં પાછો ફરું,
  આંખમાં મૃગજળ મળે તો શું કરું?
  સ રસ
  મધુર ગાયકી

  Reply
 3. LAXMIKANT THAKKAR

  ઝ્”આ ભા ર ! સુબ્હ્ સુધર ગઈ!જુદો ઇ-મેલ પંણ મોકલ્યો છે ,મેઘ ્બિ ન્દુસાહે્બ્નેે .

  Reply
 4. dipti

  સરસ!!

  સાવ અણજાણ્યા અધૂરાં લોકમાં,
  વાત તારી નીકળે તો શું કરું?

  બાગમાં ટહુકો છળે તો શું કરું?
  લાગણી ભડકે બળે તો શું કરું?

  Reply
 5. d[pti

  સુંદર ..
  .
  પ્યાસ લઈને આંખમાં પાછો ફરું,
  આંખમાં મૃગજળ મળે તો શું કરું?

  મધુર ગાયકી

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *