અમારી પાસે – મરીઝ

જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

દર્દ જે દીધું તમે પાછું તમે લઈ શકશો,
એ હજી સાવ સલામત છે અમારી પાસે.

આપ ચિંતા ન કરો, આપ ન બદનામ થશો,
કે બધા ભેદ અનામત છે અમારી પાસે.

કોઈ સમજી ન શકે એમ બધું કહી દઈએ,
કંઈક એવીય કરામત છે અમારી પાસે.

પ્રેમ વહેવાર નથી એમાં દલીલો ન કરો,
કે દલીલિ તો અકારત છે અમારી પાસે.

રાહ ક્યાં જોઈએ આગામી કયામતની ‘મરીઝ’?
એક અમારીય કયામત છે અમારી પાસે.

- મરીઝ

8 thoughts on “અમારી પાસે – મરીઝ

 1. manav

  જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
  બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

  કાબીલ એ દાદ

  Reply
 2. rajendra

  તમને ખાસ જણાવવાનુ કે સ્વ રચિત કાવ્ય કઇ રિતે મોકલવુ તેનો જવાબ આપશો.
  મારી અને મારા મિત્રોની રચના મોકલવા માગુ

  Reply
 3. dipti

  જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
  બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

  વાહ્!!!!!

  Reply
 4. Anila Amin

  દિલની દોલત વહેચિ શકાય પણ દિલની દોલત લૂટાવી નશકાય કોઇ દિવસ

  એતો અણમોલ રત્નની જેમસાચવવાની હોય કવિની જેમ, ખૂબજ સરસ ગઝલ

  Reply
 5. Mehmood

  જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
  બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

  મરીઝની ઓછી જાણીતી પરંતુ
  ખુબ સુંદર ગઝલ

  Reply
 6. Vijay Patel

  જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
  બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

  મરીઝની ઓછી જાણીતી પરંતુ
  ખુબ સુંદર ગઝલ
  આફ્લાતુન માન ગયે હમ

  Reply
 7. ravi naidu

  સુ થતુ હસે એ પથ્થરો નુ ત્યારે,
  સ્પર્શ દઈ વહિ જતા હસે ઝરના જ્યારે

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>