અમારી પાસે – મરીઝ

જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

દર્દ જે દીધું તમે પાછું તમે લઈ શકશો,
એ હજી સાવ સલામત છે અમારી પાસે.

આપ ચિંતા ન કરો, આપ ન બદનામ થશો,
કે બધા ભેદ અનામત છે અમારી પાસે.

કોઈ સમજી ન શકે એમ બધું કહી દઈએ,
કંઈક એવીય કરામત છે અમારી પાસે.

પ્રેમ વહેવાર નથી એમાં દલીલો ન કરો,
કે દલીલિ તો અકારત છે અમારી પાસે.

રાહ ક્યાં જોઈએ આગામી કયામતની ‘મરીઝ’?
એક અમારીય કયામત છે અમારી પાસે.

– મરીઝ

9 replies on “અમારી પાસે – મરીઝ”

 1. manav says:

  જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
  બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

  કાબીલ એ દાદ

 2. rajendra says:

  તમને ખાસ જણાવવાનુ કે સ્વ રચિત કાવ્ય કઇ રિતે મોકલવુ તેનો જવાબ આપશો.
  મારી અને મારા મિત્રોની રચના મોકલવા માગુ

 3. dipti says:

  જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
  બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

  વાહ્!!!!!

 4. Anila Amin says:

  દિલની દોલત વહેચિ શકાય પણ દિલની દોલત લૂટાવી નશકાય કોઇ દિવસ

  એતો અણમોલ રત્નની જેમસાચવવાની હોય કવિની જેમ, ખૂબજ સરસ ગઝલ

 5. Mehmood says:

  જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
  બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

  મરીઝની ઓછી જાણીતી પરંતુ
  ખુબ સુંદર ગઝલ

 6. Vijay Patel says:

  જે ન લૂંટાય તે દોલત છે અમારી પાસે,
  બસ ફક્ત એક મોહબ્બત છે અમારી પાસે.

  મરીઝની ઓછી જાણીતી પરંતુ
  ખુબ સુંદર ગઝલ
  આફ્લાતુન માન ગયે હમ

 7. Rutvik says:

  અદભુત્ .

 8. ravi naidu says:

  સુ થતુ હસે એ પથ્થરો નુ ત્યારે,
  સ્પર્શ દઈ વહિ જતા હસે ઝરના જ્યારે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *