દરિયા જેવા દરિયાને પણ તરસ લાગે – બાલુભાઇ પટેલ

desert-sea.jpg

કદી તો ઝાંઝવા પણ દૂરથી એવા સરસ લાગે
કે એને જોઇ દરિયા જેવા દરિયાને પણ તરસ લાગે

કરી છે મેં દુ:ખોની પણ ઉજવણી રાત દી તેથી
હું ધારું ત્યારે દીવાળી ને બીજાને વરસ લાગે

વિતાવો એ રીતે જીવન – તમે ના હોવ ત્યારે પણ
તમારી યાદ પણ લોકોને મોંઘેરી જણસ લાગે

નથી સૌંદર્યની લીલા, બધી લીલા છે દ્રષ્ટિમી
જો દ્રષ્ટિમાં નિરસતા હો તો સુંદર પણ નિરસ લાગે

જગતમાં એવી પણ અજવાળી રાતો હોય છે ‘બાલુ’
કે જેની સામે ભરબપ્પોરે પણ ઝાંખો દિવસ લાગે

12 replies on “દરિયા જેવા દરિયાને પણ તરસ લાગે – બાલુભાઇ પટેલ”

 1. sujata says:

  sabdo no aavo sangaar pahela nathi joyo…….jiyo Balu…………

 2. સુંદર રચના…

 3. firdos says:

  અને ઝળહળતા દિવસો નિશા કરતાય બિહામણા !!!!!

 4. samip vyas says:

  ખુબ સુઁદર રચના….જિઓ….બાલુભઈ..

 5. Bhaskar Joshi says:

  ભરબપ્પોરે પણ દિવસ ઝાંખો લાગે….સરસ લાગે
  – ખુબ જ સુન્દર

 6. કદી તો ઝાંઝવા પણ દૂરથી એવા સરસ લાગે
  કે એને જોઇ ……દરિયા જેવા દરિયાને પણ તરસ લાગે…….વાહ્.. શુ મિજાજ છે?

  નથી સૌંદર્યની લીલા, બધી લીલા છે “દ્રષ્ટિમી”
  જો દ્રષ્ટિમાં નિરસતા હો …….તો સુંદર પણ નિરસ લાગે……સરળતા થી જીદગી જિવવાનો કિમિયો?

  વિતાવો એ રીતે જીવન – “તમે ના હોવ” ત્યારે પણ
  તમારી યાદ પણ લોકોને મોંઘેરી જણસ લાગે…………….વાહ્.. જીદગી જીવવાની ફિલસુફી..

 7. divyesh patel says:

  He is my GREAT GATHER. he was a good poet, has 5 cd & 5 books on his name, He cannot complet his 5th book.
  We all miss him toomuch.

 8. જયેન્દ્ર ઠાકર says:

  નથી સૌંદર્યની લીલા, બધી લીલા છે દ્રષ્ટિની…..
  ખુબ જ સન્દર!

 9. thakorbhai patel,kabilpore navsari says:

  બાલુભાઇની રચના એટલી સરસ
  મને તો હવે બીજી રચનાની તરસ

 10. Rohs says:

  શુ કહેવુ તમારુ બાલુભાઇ તમારુ વાચતા બીજા નિરસ લાગે!!!!

 11. Divyesh Patel says:

  Thanks for all this comments, all his kavitas are going to keep him live for ever.
  I have all his kavitas, if you need any of them Email to me with details if I can help you.
  I am his son. we still remember him very much.

  Thanks again for keeping him live.

  DIVYESH PATEL.

 12. Mehul Vaidya says:

  વિતાવો એ રીતે જીવન – તમે ના હોવ ત્યારે પણ
  તમારી યાદ પણ લોકોને મોંઘેરી જણસ લાગે

  ખુબ સુઁદર રચના….જિઓ….બાલુભઈ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *