એક મનગમતો તૂટ્યો સંબંધ – મુકેશ જોષી

  

એક મનગમતો તૂટ્યો સંબંધ હવે હાશ !

શમણાંના કલરવતા, કલબલતા પંખી વિણ,
ખાલી ખાલી ને સાવ ખાલી આકાશ.

ભીતરમાં ડોકિયાંઓ કરવાનાં બંધ
હવે દુનિયા જોવાની આંખ બહાર
બહારથી લાગે જે આખા એ આઇનામાં
અંદર તિરાડ આરપાર

જીવતર જીવવાનો હવે કેવો આનંદ
આ જીવનમાં કોઇ નથી ખાસ…

એકલતાની તો હવે આંગળી પકડી, ને
ખાલીપા સાથે છે દોસ્તી
સુક્કી આ આંખોની નદીઓમાં નાવ અમે
હાંકે રાખી છે કોઇ મોજથી

મૃગજળમાં રગદોળી નાખી છે ઇચ્છાઓ
કે લાગે ના કોઇ દિવસ પ્યાસ…

ઊખડે ઓ ઝાડવું મૂળિયાં સમેત
પડે ધરતીને હૈયે ચિરાડો
માણસમાંથી એક માણસ ઊખડે ને
તોય નામ કે નિશાન નહીં ખાડો

કૈકયીનાં દીધાં વરદાન મારે માથે
કે ભોગવતો રણનો વનવાસ…

8 replies on “એક મનગમતો તૂટ્યો સંબંધ – મુકેશ જોષી”

 1. મજાનું ગીત… પણ મનગમતો સંબંધ તૂટે અને હાશ??!! તો એ સંબંધ શું સાચે જ મનગમતો હતો ખરો કે માત્ર બંધ જ હતો ?

 2. arpan says:

  વિવેક ક્યારેક મનગમતા સંબંધ માટે રોજ મરવુ પડતુ હોય છે. તે જ કારણ હો શકે હાશ કહેવા માટે.

 3. Meeta Dave says:

  આ “હાશ” માં “હાશ” સાંભળવા જેટલા સંવેદનબધીર આપ પણ?! કવિ કઈ ભાષામાં રડશે મને તાજ્જુબ થઈ રહ્યું છે. કોઈ ખુલ્લી હથેળીમાં બરફ ધરી,કહે દાઝે છે -તો હું તો સીસકારો ભરવા લાગુ;તમે કેમ શંકા કરી બેઠાં?!

 4. priyjan says:

  રોજ રોજ મર્વને બદ્લે એક વાર મરિ લિધુ એનિ આ “હાશ્” આને કોઇ તસ્સલિ સમજ્વનિ ભુલ ન કરશો. આ તો દુખ નો સિસ્કરો

 5. Hina says:

  One of my favorite song by Mukesh Joshi. So, meaningful, so touchy…

 6. darshana bhatt says:

  બહઉ જ માર્મિક શ્બ્દો ચે.માનસમાથિ એક માનસ ઉખદેને તોય્ નામ કે નિશાન નહિ ખાદો .વાહ

 7. nirlep bhatt says:

  મૃગજળમાં રગદોળી નાખી છે ઇચ્છાઓ
  કે લાગે ના કોઇ દિવસ પ્યાસ…

  – fentastic lines!

 8. tika says:

  thats poem is very lovely..
  i like it..thnx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *