બાળગીત – કૃષ્ણ દવે

નાના-મોટા સૌ બાળકોને.. અને મારી – તમારી અંદર રહેલા પેલા દરેક બાળકને પણ, બાળદિનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.. 🙂  

tomato.jpg

કહે ટમેટું મને ફ્રિજમાં બહુ લાગે છે ઠંડી
દૂધીમાશી દૂધીમાશી ઝટ પહેરાવો બંડી

આનાં કરતા હતા ડાળ પર રમતા અડકો દડકો
મીઠો મીઠો બહુ લાગતો એ સવારનો તડકો
ત્યાં દરવાજો ખૂલ્યો ફ્રિજનો લેવા માટે ઘારી
મૂળાભાઇએ ટામેટાને ટપાક ટપકી મારી

દડદડ કરતું ગયું ટમેટું છેક ફ્રિજની બહાર
બારીમાંથી સૂરજ જોયો નહીં ખૂશીનો પાર
ત્યાં નાના કિરણો આવ્યાં પાર કરી ને તડકો
કહે ટમેટારાજા ! પહેરો મીઠો મીઠો તડકો.

6 replies on “બાળગીત – કૃષ્ણ દવે”

 1. kapil says:

  સરસ..

 2. Pranav Vyas says:

  કૃષ્ણ દવેનું ” કિક્કુ નામે કીડી” ગીત તહુકા પર મુકોને…. ખૂબ ગમશે…

 3. Unnat says:

  ટરરર ટરરર ઢમ કરો રમકડા કુચ કદમ.. અપલોડ કરો ને
  એની ડાઉનલોડ લીંક હોય તો આપશો ….. ???

 4. nilesh pabari says:

  કલ્રરવો ના ઘર સમુ કલબલતુ આન્ગન સામ્ભરે સાવ લીલુછદમ હતુ પણ તોય બચપણ સાભળે

 5. chetan Gadhvi says:

  When i Met him at Mahuva 2 years ago in Ashmita Parva. I was one of great mov. of life. I have a nice photo with him.
  He always give smile to me when he c
  reate something different.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *